Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp Quà tặng Kim Danh

 1. Công ty TNHH Tranh Kim Danh

  Công ty TNHH Tranh Kim Danh

  Công ty TNHH Tranh Kim Danh góp phần nuôi dưỡng từ gốc rễ một thế hệ người Việt Nam biết tự lực tự cường.
 2. Văn hoá doanh nghiệp

  Văn hoá doanh nghiệp

  Văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tranh Kim Danh : Phương châm - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Cam kết - Tinh thần làm việc.
 3. Tranh Kim Danh là gì ?

  Tranh Kim Danh là gì ?

  Tranh Kim Danh là quà tặng tôn vinh giá trị cá nhân và làm bài học tự giáo dục từ Ý nghĩa Tên
 4. Ý nghĩa tên Kim Danh

  Ý nghĩa tên Kim Danh

  Ý nghĩa tên Kim Danh là gì? Cách dịch nghĩa như thế nào? Điểm đặc biệt làm nên giá trị và thương hiệu Tranh Kim Danh.
 5. Ý nghĩa Logo

  Ý nghĩa Logo

  Ý nghĩa Logo của công ty TNHH Tranh Kim Danh. Ý tưởng từ cây tre, măng non và lý tưởng "Nuôi dưỡng một thế hệ"
 6. Bản quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền về ý tưởng, nội dung ý nghĩa tên, logo Tranh Kim Danh đã được đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu của tác giả Đỗ Loan.
 7. Giá trị và Nét văn hoá về loài Tre

  Giá trị và Nét văn hoá về loài Tre

  Loài tre đã cấu thành trong nó một loại văn hóa đặc sắc, đó là văn hóa về giá trị với những phẩm chất cao đẹp, trong đó có sự liên quan, gắn kết chặt chẽ đến hình ảnh con người Việt Nam
 8. Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre

  Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre

  Cây tre - biểu tượng bất khuất của con Rồng cháu Tiên. Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre
 9. Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài

  Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài

  Loài Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài giống Tranh Kim Danh như thế nào?
 10. Tre còn những đức tính quý báu nào khác?

  Tre còn những đức tính quý báu nào khác?

  Tre còn những đức tính quý báu nào khác ngoài Kiên cường, Trách nhiệm và Cần cù?
 11. 3 đặc tính nổi bật của loài tre

  3 đặc tính nổi bật của loài tre

  Tranh Kim Danh đã chọn được 3 đức tính nổi bật nhất của loài tre. Xem bài viết để biết đó là gì nhé?
Hỗ trợ - 0909 725 321