• Tranh Kim Danh - Thương hiệu tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng

  Thương hiệu Tranh Kim Danh vinh dự được vinh danh "Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng" với chữ “TÂM” cho “Doanh nhân vì sự phát triển kinh tế dân tộc Việt Nam” và chữ “TÍN” cho “Doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững”

       Chương trình Gala vinh danh đặc biệt "Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng" với chủ đề “Hội tụ - Tỏa sáng – Phát triển” diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 lúc 8h30 ngày 15/01/2016

       Chương trình nhằm vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng đổi mới, sáng tạo, có tinh thần xây dựng nâng cao thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tốt nhất vì chữ “Tâm” và chữ “Tín” phục vụ người tiêu dùng và góp phần cống hiến xây dựng cộng đồng, xã hội.

       Tại chương trình, Tranh Kim Danh vinh dự được Ban tổ chức đã trao tặng :

  + Chữ “TÂM” cho “Doanh nhân vì sự phát triển kinh tế dân tộc Việt Nam”

  + Chữ “TÍN” cho “Doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững”

   

  Tranh Kim Danh - Thương hiệu tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng

  Chữ “TÂM” - “Doanh nhân vì sự phát triển kinh tế dân tộc Việt Nam”

   

  Tranh Kim Danh - Thương hiệu tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng

  Chữ “TÍN” - “Doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững”

   

       Chương trình vinh danh  "Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng" là sự công nhận những đóng góp của công ty TNHH Tranh Kim Danh cho sự phát triển chung của đất nước. Đồng thời là trách nhiệm, sứ mệnh của Tranh Kim Danh trong những năm phát triển phía trước vì sự nghiệp giáo dục, phát triển dân tộc Việt Nam.

   

       Đơn vị Chúc mừng - Bảo trợ Thông tin :

  - Văn phòng Quốc hội - Vụ Công tác phía Nam

  - Ủy ban Dân tộc - Văn phòng đại diện tại TP. HCM

  - Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam - Tổng đại diện tại TP. HCM

  - Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp VN (VEDSU)

       Đơn vị phối hợp Tổ chức :

  - VINABRA - Thương hiệu Việt Nam

  - Mạng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam

   

  Ngày đăng: 14-03-2016 1,476 lượt xem