• Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài

  Loài Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài giống Tranh Kim Danh như thế nào?

  Loài Tre cũng thể hiện 3 triết lý ứng với 3 chữ Tâm – Đức – Tài của con người Việt Nam mà tranh Kinh Danh chọn làm giá trị theo đuổi.

  Loài tre tuy giản dị, nhưng chứa đựng trong nó là cả một kho tàng văn hóa, với những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam, được lưu giữ và tồn tại từ bao đời nay.

  Tranh Kim Danh nghiên cứu ý nghĩa Tên, lấy 3 tiêu chí Tâm – Đức – Tài làm nền tảng và loài tre được chọn làm đại diện vì đã thể hiện trong nó những triết lý ứng với tiêu chí ấy.

  1. “Vươn mình trong gió tre đu, Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành” hoặc “Chẳng may than gãy cành rơi, Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng”, đó là Tâm. Tâm hồn thanh thản, ca hát không ngừng, thân mình chết nhưng vãn để lại tài sản cho đời sau.

  2. “Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh, tre xanh không đứng khuất mình bóng râm” hay “Lưng trần phơi nắng phơi sương, Có manh áo cộc tre nhường cho con”, đó là Đức. Bất khuât, kiên cường, hi sinh không kể khó ngọc luôn quên thân mình, giữ gind thiết hạnh.

  3. “Ở đâu tre cũng xanh tươi, Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu” và “Mai sau, mai sau, mai sau...Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh”, đó là Tài. Phàm có câu “Tài năng chình là sự nỗ lực bền bĩ không ngừng” hay “Thành tích vượt trội là do 1% may mắn và 99% là sự nổ lực không ngừng”. Thành công hay tài năng không có bí quyết nào ngoài sự chăm chỉ lao động, khó khăn không bỏ cuộc.

  Tre là hình ảnh của một người hội đủ 3 yếu tố Tâm – Đức – Tài. Thế nên Kim Danh mới chọn gốc tre làm slogan, chính là theo triết lý trên.

  Kim Danh mong rằng mỗi người Việt Nam cũng như một cây tre với đầy đủ đức tính như loài tre.

   
  Ngày đăng: 24-10-2017 851 lượt xem