Tác giả

Đôi nét về tác giả của Kim Danh: Đỗ Thị Kim Loan và các quan điểm về Cuộc sống, Hạnh phúc, Dạy con và Kinh doanh của Tác giả