Huyền thoại loài tre

Giá trị và văn hóa của loài tre, tre thể hiện triết lý Tâm - Đức - Tài, huyền thoại loài tre. Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre

 1. Giá trị và Nét văn hoá về loài Tre

  Giá trị và Nét văn hoá về loài Tre

  Loài tre đã cấu thành trong nó một loại văn hóa đặc sắc, đó là văn hóa về giá trị với những phẩm chất cao đẹp, trong đó có sự liên quan, gắn kết chặt chẽ đến hình ảnh con người Việt Nam
 2. Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre

  Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre

  Cây tre - biểu tượng bất khuất của con Rồng cháu Tiên. Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre
 3. Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài

  Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài

  Loài Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài giống Tranh Kim Danh như thế nào?