• Bản quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền về ý tưởng, nội dung ý nghĩa tên, logo Kim Danh đã được đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu của tác giả Đỗ Loan.

       Tác giả Đỗ Loan (Đỗ Thị Kim Loan), Giám đốc Công ty TNHH Tranh Kim Danh đã đăng ký Bản quyền về ý tưởng, nội dung ý nghĩa tên, logo Kim Danh đã được đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ.

       Ý tưởng Tranh Kim Danh được xuất phát từ lý tưởng giáo dục của Tác giả Đỗ Thị Kim Loan. Lấy hình ảnh cây tre để liên tưởng đến con người Việt Nam. Lấy đức tính của loài tre để làm nền tảng cho phẩm chất con người Việt Nam.

       Lấy Giáo dục làm chủ đạo, ý tưởng của Tranh Kim Danh đã được sinh ra. Từ việc dịch tên, ý nghĩa cái tên sẽ trở thành những lời dạy của cha mẹ dành cho con, đồng thời chứa đựng những kỳ vọng lớn lao nơi đứa con yêu quý. Đó là ý tưởng dịch tên để dạy con.

       Và suy rộng ra, đối với người trưởng thành thì ý nghĩa tên trở thành một kênh tự giáo dục, là kim chỉ nam cho con người hướng đến, là minh chứng cho tình yêu và là bản sắc đáng tự hào cho công ty.

   

  Bản quyền Ý tưởng dịch tên để dạy con

  Bản quyền Ý tưởng dịch tên để dạy con

   

       Sau nhiều năm nghiên cứu, Tranh Kim Danh đã dịch nghĩa hơn 500 cái tên (như An, Bình, Hiếu, Vũ, Vân ...) và tạo nên loại từ điển mới mang tên : Từ điển ý nghĩa tên. Từ điển ý nghĩa tên sẽ sớm được xuất bản thành sách trong thời gian sớm nhất. Từ điển ý nghĩa tên sẽ giúp các bậc cha mẹ tra cứu ý nghĩa các tên khác nhau để có thể chọn ra cái tên đẹp nhất đặt cho con mình. Người trưởng thành cũng có thể tìm hiểu nội dung ý nghĩa tên mình thông qua Từ điển ý nghĩa tên.

   

  Bản quyền Từ điển ý nghĩa tên

  Bản quyền Từ điển ý nghĩa tên

   

       Cùng với Từ điển ý nghĩa tên, tất cả các nội dung về ý nghĩa tên Cá nhân, uyên ương, công ty được dịch nghĩa từ Tranh Kim Danh cũng đã được đăng ký bản quyền và đảm bảo Tất cả mọi cái tên đều có ý nghĩa khác nhau.

   

  Bản quyền ý nghĩa tên tiếng Việt

  Bản quyền ý nghĩa tên tiếng Việt

   

  Bản quyền từ điển tên hai chữ tiếng Việt

  Bản quyền từ điển tên hai chữ tiếng Việt

   

      Logo Công ty TNHH Tranh Kim Danh có hình dáng : 2 thân tre, 5 búp măng (2 lớn 3 nhỏ xen kẽ nhau, tượng trung cho Ba Mẹ và các con), dải đất dưới chân bụi tre cũng đã được đăng ký bản quyền.

  Logo Kim Danh

  Ngày đăng: 21-03-2016 1,492 lượt xem