Giới thiệu

Thông tin công ty Tranh Kim Danh (Quà tặng Kim Danh), giá trị cốt lõi, tác giả Đỗ Loan (Đỗ Thị Kim Loan), huyền thoại về loài Tre, Bản quyền sở hữu trí tuệ

 1. Kim Danh & Giá trị cốt lõi

  Kim Danh & Giá trị cốt lõi

  Kim Danh và Hệ giá trị cốt lõi: Thông tin công ty, Tuyên ngôn doanh nghiệp, Ý nghĩa Logo và Slogan, Ý nghĩa tên Kim Danh
 2. Đôi nét về Tác giả Đỗ Loan

  Đôi nét về Tác giả Đỗ Loan

  Đôi nét về Tác giả Đỗ Thị Kim Loan (Đỗ Loan - Nhà giáo tâm huyết) và hành trình từ ý tưởng đến hiện thực của Kim Danh
 3. Nguồn gốc ý tưởng

  Nguồn gốc ý tưởng

  Nguồn gốc ý tưởng của Kim Danh xuất phát từ ý tưởng dạy con bằng ý nghĩa tên
 4. Bản quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền về ý tưởng, nội dung ý nghĩa tên, logo Kim Danh đã được đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu của tác giả Đỗ Loan.
 5. Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài

  Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài

  Loài Tre thể hiện 3 triết lý Tâm – Đức – Tài giống Tranh Kim Danh như thế nào?
 6. Giá trị và Nét văn hoá về loài Tre

  Giá trị và Nét văn hoá về loài Tre

  Loài tre đã cấu thành trong nó một loại văn hóa đặc sắc, đó là văn hóa về giá trị với những phẩm chất cao đẹp, trong đó có sự liên quan, gắn kết chặt chẽ đến hình ảnh con người Việt Nam
 7. Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre

  Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre

  Cây tre - biểu tượng bất khuất của con Rồng cháu Tiên. Hãy là người Việt Nam tự lực tự cường như loài tre