Đồng hồ treo tường Thánh Danh Chúa Giesu Kito, Thánh Danh Đức Mẹ Maria, Danh Thánh 12 Tông Đồ

Đồng hồ treo tường Thánh Danh Chúa Giesu Kito, Thánh Danh Đức Mẹ Maria, Danh Thánh 12 Tông Đồ